Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak to zrobić?

Wybrana przez Państwa forma opodatkowania obliguje do tego, żeby stosowali ją Państwo przez cały rok podatkowy. Wybór formy opodatkowania dokonany w roku podatkowym, obowiązuje również w latach następnych. Nie muszą Państwo co roku wysyłać wniosku informującego o wybranej w danym roku formie opodatkowania chyba, że postanowicie Państwo ją zmienić. Kiedy możecie Państwo...